Wij stimuleren innovatiekracht van jonge mensen.

Onze Impact

3 februari 2017

Aftermovie Drone Cup pilot VO

Een drone race in de aula van je eigen school? Wij plakten er een mooi ontwerpopdracht voor leerlingen aan vast.
1 januari 2017

Snode plannen voor het nieuwe jaar 2017

Een lijstje met activiteiten, plannen en ideeën die wij in het nieuwe jaar met scholen en partners gaan uitvoeren.
30 december 2016

Drone Cup Level 3: Vliegschool in actie

Op 28 december jl. waren we te gast bij de tiende editie van het Tech & Play Kids Festival in Eindhoven met de Drone Cup.
24 december 2016

Eerste praktische ervaringen in het VO

Eerste resultaten van onze aanpak zijn - halverwege de Drone Cup pilot - zichtbaar in het VO. Een kort verslag!

Onze Aanpak

FutureSkillz professionaliseert schoolteams uit primair en voortgezet onderwijs in het ontwerpen en uitvoeren van leersituaties en leerlijnen die zich richten op het trainen van 21st Century Skills.

Wij werken vraaggestuurd, co-creëren met het schoolteam en hebben een aanbod van sterk motiverende activiteiten als voorbeeld of mogelijk vertrekpunt.
Onze activiteiten richten zich op jonge mensen die toekomstgericht willen leren door te doen en te denken.

Onze Visie

Toekomstgericht leren betekent dat we, samen met scholen en gemeenten, gericht werken aan heldere leerdoelen op cognitief, vaardigheids- en sociaal-emotioneel gebied, waarmee we kinderen en jongeren helpen in hun ontwikkeling om ondernemende, creatieve en sociaal betrokken burgers te worden.

Onze kernwaarden voor jonge mensen op een rijtje:

Wij zien in elk kind talent en mogelijkheden
Wij gaan uit van plezier als de motor van elk leerproces
Wij willen jonge mensen uitdagen
Wij leren ook van hen en zijn hier scherp in
Wij geven zelf het goede voorbeeld

Toekomstgericht leren door te doen en te denken.

Activiteiten

Aansprekende activiteiten voor onze doelgroep waarmee wij 21st Century Skills intrainen.

Founders, Board, Talents & Friends

Ons Team

Samen zetten wij ons in voor een succesvolle uitvoering van onze activiteiten.

Wij hebben een Board (raad van commissarissen), Talents (medewerkers) en Friends (denktank).