parallax background

Beoordelen van creatief denken: hoe?

Toetsen en beoordelen

Creatief denken is in de Drone Cup en Drone Cup Finals een belangrijke 21st Century Skill die wordt getraind. Hoe kun je creatief denken - en met name het creatieve proces in de klas - beoordelen? In deze blog laten we een aantal mogelijkheden zien om tot borging in het curriculum te komen.

Wat is creatief denken?

Er bestaan verschillende definities van creatief denken. FutureSkillz houdt de definitie aan die in het onderzoeksprogramma van de Radboud Universiteit wordt gebruikt: “Creativity is the interaction among aptitude, process, and environment by which an individual or group produces a perceptible product that is both novel and useful as defined within a social group” (Plucker et al., 2004).

Samen met de Radboud Universiteit doen we onderzoek naar creatief denken in de klas, tijdens onze activiteiten. Daarover meer in een vorig blog.

Begeleiden in (en stimuleren van) creatief denken

Creatief denken is een continu proces van divergeren en convergeren. Paradoxaal genoeg: creatief denken kan niet zonder structuur. Een ontwerpaanpak als Design Thinking geeft leerlingen houvast om in kleine stapjes een uitdaging aan te pakken. Zo`n model met een aantal creatieve denktechnieken is ook voor de docent altijd weer iets om op terug te vallen, om op een gestructureerde manier verder te gaan met het creatieve proces in de klas.

Beoordelen van creatief denken

Waar je als school tegenaan loopt wanneer je creatief denken wilt beoordelen is de hamvraag: Wil je het creatieve proces of het product beoordelen? Of ga je voor een combinatie?

Procesbeoordeling

Beoordelen van het creatieve proces is een beoordeling, die je kunt baseren op de fasen of stappen van de gehanteerde ontwerpaanpak. In het geval van Design Thinking: uitdaging, ontwerpeisen, ideeën, prototype en test. Per fase/stap formuleer je wat je van een team of individuele leerling wilt zien. Zowel kwantitatieve eisen (bijvoorbeeld een lijst van 25 ideeën) als kwalitatieve eisen (onderbouwd met valide argumenten).

Productbeoordeling

De werkelijkheid - het creatieve proces in de praktijk - is complex en soms zelfs chaotisch. Docenten vinden dit lastig en terecht. Door de beoordeling vooral te richten op de output (het product) van het creatieve proces, zien zij mogelijkheden voor een objectieve meting. Cropley (2016) presenteert een beoordelingsmodel voor in de praktijk, het C-CSDS model, dat FutureSkillz vertaalt naar de praktijk.

"Ga je voor proces of product? Of EN/EN?"

Allebei beoordelen: proces en product

FutureSkillz adviseert om zowel het creatieve proces als de output van dit proces (het product) te beoordelen. De redenering is als volgt: een product is altijd uitkomst van een proces. Daarom mag er meer nadruk gelegd worden op de weging van dat creatieve proces in de beoordeling, waarbij ook het product wordt beoordeeld. We werken met authentieke leersituaties waarin opdrachtgevers acteren en een product is bedoeld voor een opdrachtgever, die tevreden moet zijn.

Drone Cup Finals

In de Drone Cup Finals hebben we dit als volgt toegepast. De verhouding tussen het creatieve proces en product is een discussiepunt. Een 70%-30% verhouding is een oplossing. Dit betekent dat het doorlopen van het creatieve proces 70% van de eindbeoordeling is en dat 30% wordt bepaald door beoordeling van het product.

27 april 2018

Wegwijzer op weg naar de finale

Leerlingen van groep 5 en 6 leren met en van elkaar in de Drone Cup, op weg naar het kampioenschap.
26 april 2018

Hackathon Luchtvaarttechniek

In aanloop naar de landelijke finale van de Drone Cup Final was er een hackathon voor studenten ROC Tilburg in Ontdekstation 013 om drone race obstakels te bouwen.
29 november 2017

Drone Cup Friesland met Design Thinking

In de Drone Cup zit Design Thinking als ontwerpaanpak. Deze aanpak hebben wij onlangs uitgevoerd op basisscholen in Friesland.
5 oktober 2017

Beoordelen van creatief denken: hoe?

Als je creatief denken wilt gaan beoordelen, dan kun je kiezen uit drie aanpakken die in deze blog worden uitgelegd.