parallax background

Drone Cup Friesland met Design Thinking

Design Thinking in de Drone Cup

In de Drone Cup leer je niet alleen vliegen, maar ook gericht werken aan een idee voor een drone race obstakel. De ontwerpaanpak die wordt getraind in de klas heet Design Thinking en bestaat uit vijf eenvoudige stappen. In Friesland hebben we deze aanpak op de scholen van CBO Meilân uitgevoerd.

Twee misvattingen

Voordat we de ontwerpaanpak in dit blog uitleggen willen wij eerst twee misvattingen aankaarten over creatief denken.

Structuur om te kunnen denken

Het beeld over creatief denken is soms nog wel eens dat dit gepaard gaat met ongericht handelen in een chaotische setting. Niets is minder waar. Wat we in een vorig blog al aangaven: creatief denken kan niet zonder structuur. Een ontwerpaanpak geeft leerlingen houvast om in kleine stapjes een uitdaging aan te pakken. In de Drone Cup gebruiken wij hiervoor Design Thinking.

Kennis om te kunnen denken

Een andere misvatting is dat je geen kennis nodig hebt om creatief te kunnen zijn. Kennis over het thema of onderwerp is juist noodzakelijk om ideeën te kunnen bedenken, te prototypen en kritisch te bespreken. De vraag is alleen: hoe verwerf je kennis? Moet dit altijd en overal bijvoorbeeld via klassikale instructie of kan dit ook op andere manieren? In de Drone Cup gaan leerlingen expliciet op zoek naar informatie over drones en drone racen om obstakels te kunnen bedenken.

In Friesland hebben wij de leerkrachten van groep 5-6 vooraf getraind in Design Thinking en kennis laten maken met enkele creatieve denktechnieken.

Design Thinking

Er zijn vijf stappen in de Drone Cup om obstakels te ontwerpen.

 1. Uitdaging
  Er komt een drone race op school in de gymzaal, waarvoor drone obstakels gebouwd moeten worden.
 2. Ontwerpeisen
  Een drone race obstakel moet stevig, stabiel, demontabel en origineel zijn.
 3. Ideeën
  Met behulp van creatieve denktechnieken individueel en in het team ideeën bedenken en kiezen.
 4. Prototype
  Het gekozen idee in het team bouwen in het klein met kosteloos materiaal.
 5. Test(s)
  Het idee presenteren aan de klas en vragen beantwoorden.

Voorbereiding

Om met je klas aan de slag te kunnen gaan is het handig om vooraf leerlingen in groepjes (teams) te zetten en te zorgen dat elk team beschikking heeft tot een tablet of computer om informatie over drones en drone races op te kunnen zoeken.

Ervaring uit de praktijk in Friesland

In de praktijk blijkt dat deze stappen inderdaad kinderen houvast bieden. Door het creatieve proces op te delen in kleine (deel)stappen kun je leerlingen gericht laten onderzoeken, overleggen en afstemmen. In een ontwerples van steeds 60 minuten worden de eerste drie stappen (uitdaging, ontwerpeisen en ideeën) behandeld door onze trainers. De leerlingen en groepsleerkracht kunnen vervolgens samen verder met het maken van een prototype en het presenteren.

"Creatief denken? Stel eisen en geef kaders vooraf!"

Vervolg

De deelnemende basisscholen houden zelf een eigen schoolfinale voor hun leerlingen. De winnaars mogen op donderdag 14 december a.s. meedoen aan de overkoepelende finale van CBO Meilân in Heerenveen. Drone race Jelmer Poelsma zal daar een demo en workshop verzorgen. Vervolgens wordt er in een spannend drone race toernooi uitgemaakt welke leerling uit groep 5 of 6 kampioen wordt van de scholen. In februari start de Drone Cup voor de groepen 7-8.

Groot-Tilburgs Drone Cup Kampioenschap

Niet alleen in Friesland, maar ook in Tilburg gaat er weer een Drone Cup van start. In het kader van de Week van de Drones worden basisscholen benaderd om te participeren. Het Drone Cup traject op deze scholen start begin februari 2018 (met een doorlooptijd van vier middagen in ongeveer een maand).

27 april 2018

Wegwijzer op weg naar de finale

Leerlingen van groep 5 en 6 leren met en van elkaar in de Drone Cup, op weg naar het kampioenschap.
26 april 2018

Hackathon Luchtvaarttechniek

In aanloop naar de landelijke finale van de Drone Cup Final was er een hackathon voor studenten ROC Tilburg in Ontdekstation 013 om drone race obstakels te bouwen.
29 november 2017

Drone Cup Friesland met Design Thinking

In de Drone Cup zit Design Thinking als ontwerpaanpak. Deze aanpak hebben wij onlangs uitgevoerd op basisscholen in Friesland.
5 oktober 2017

Beoordelen van creatief denken: hoe?

Als je creatief denken wilt gaan beoordelen, dan kun je kiezen uit drie aanpakken die in deze blog worden uitgelegd.