parallax background

Niet nieuw, maar wel hard nodig

21st Century Skills zijn zo 2050...

De discussie over Onderwijs2032 is verzand. Wat rest zijn de vooroplopers onder de scholen in Nederland die stug doorgaan met het ontwikkelen van leerlijnen voor 21st Century Skills. Toch worden er steeds weer tegenargumenten opgerakeld door de media. Welke zijn het, wat vinden we hier van en waarom houden we onze rug toch gewoon recht?

De definitie van 21st Century Skills

Het SLO vat het als volgt samen: kennis en vaardigheden die van belang zijn om leerlingen voor te bereiden op een snel veranderende maatschappij. Het betreft generieke vaardigheden en daaraan te koppelen kennis, inzicht en houdingen.

Redenen om 21st Century Skills te negeren?

Een aantal kritiekpunten met tegenargumenten uit onze white paper.

 • “21st Century Skills zijn niet ‘nieuw’ of ‘21ste eeuws.’”

  Als je kijkt naar het model van SLO/Kennisnet, dan kun je inderdaad opmerken dat hier vaardigheden worden genoemd die niet nieuw of per se 21ste eeuws zijn. Ze worden waarschijnlijk zo genoemd om een urgentie aan te geven. Namelijk dat deze vaardigheden in ons huidige tijd nodig zijn ter voorbereiding van jonge mensen op de toekomst.

 • “21st Century Skills zijn te algemeen geformuleerd.”

  Werkwoorden als ‘samenwerken’ of ‘creatief denken’, zoals in het model gebruikt, zijn in elk geval te abstract als je ze niet operationaliseert. Ze moeten véél specifieker worden uitgewerkt om leersituaties te kunnen ontwerpen en uitvoeren. Bovendien zijn meetbare (leer)doelen vereist om (leer)effect te kunnen meten.

 • “Creatief denken is niet meetbaar.”

  In de literatuur wordt hier verschillend over gedacht. Sowieso bestaan er verschillende definities van creativiteit. Dat maakt het ingewikkeld, maar er zijn in elk geval diverse publicaties waarin creativiteit wordt gemeten door ofwel psychometrische testen ofwel via vragenlijsten. Het gaat hier om gestandaardiseerde meetinstrumenten.

 • “Kinderen leren niks meer.”

  Helemaal mee oneens. Het ligt er echt maar net aan wát je aanbiedt (curriculum) en hoe je het vervolgens aanbiedt. Wij denken dat 21st Century Skills geen vervanging zijn voor het huidige leeraanbod, maar juist een sterke aanvulling. Scholen mogen best kritisch zijn op hun huidige aanbod en de manier waarop ze jonge mensen laten leren.

 • “Met alleen een paar leuke activiteiten kom je er niet.”

  Helemaal mee eens. Wat belangrijk is om te meten als effect zijn transfer van leren (Kun je het geleerde in situatie A ook laten zien in situatie B etc.?) en retentie (leerprestatie na een langere tijd opnieuw meten om de mate van blijvend leereffect aan te kunnen tonen). Deze effecten kunnen niet worden gemeten door het aanbieden van losse activiteiten per school. Wij vinden dat per school er een doorlopende (meetbare) leerlijn nodig is.

Is er sprake van urgentie? Ja!

Niet alleen vanuit de academische wereld, zoals denktank van de Universiteit van Phoenix, maar ook uit het bedrijfsleven komt de oproep om 21st Century Skills te trainen. In de onderstaande illustratie zijn de behoeften voor de komende jaren afgezet tegen het model van SLO/Kennisnet. Er zijn veel overeenkomsten.

De 21st Century Skills zijn geen didactische aanpak. Deze aanpak kan wel worden gevonden in het zogenaamde 3-O leren.

"Elke leerling heeft deze bagage nodig."

Wij sluiten aan bij 3-O leren

Bij Ondernemend, Onderzoekend en Ontwerpend Leren (3-O leren) voeren leerlingen onderzoek uit op basis van (eigen gestelde) onderzoeksvragen, of ontwerpen ze oplossingen voor geconstateerde problemen of behoeftes. Een verdere uitwerking vind je op de site van Brainport.

Disclaimer

Hier plaatsen we wel een onderwijskundige disclaimer: Uiteraard dient 3-O leren als didactische aanpak gepositioneerd te worden in het leren van jonge mensen. Dit betekent niet dat al het leren per se via 3-O moet verlopen. Andere didactische aanpakken kunnen zeker aanvullend en/of zelfs effectiever zijn, afhankelijk van de leersituatie en te bereiken leerdoelen.

Tot slot

3-O leren, met behulp van 21st Century Skills, is een visie waar wij achterstaan en ook met scholen verder doorvertalen naar leerlijnen met concrete activiteiten. Belangrijk vinden wij dat leerkrachten en docenten hun eigen visie en behoeften op tafel kunnen leggen. Vanuit die vraag gaan wij met hen samenwerken.

18 februari 2020

Perform Roms Internet browser Meant for Manufacturers DS and Nintendo wii Video games Free of charge

Many people ask yourself whether it is really feasible to experience the Manufacturers RANGE OF MOTION games because of their Nintendo DS or perhaps Wii. On […]
15 oktober 2019

Finest Video game titles Roms – Which is the very best Totally free DS Range of motion Download Internet site?

As you may know, there are lots of free DS ROMs available on the net today. Actually people is going to believe they are the very […]
28 september 2019

Play Roms Browser Online games

COMPUTER Roms are the best method to try out arcade, system and SONY PSP games on your computer. But , many players still find it hard […]
15 september 2019

Root Elements In Cougar Dating – An Update

If you are planning currently a cougar, you will notice that there are plenty of websites designed for precisely the same. This is to get expected […]