parallax background

Onderzoeksopdracht: creatief denken bevorderen

Tijd voor onderzoek!

Wat hebben docenten nodig om creatief denken in de klas te bevorderen? Dit schooljaar gaan we met de Radboud Universiteit hier onderzoek naar doen in de Drone Cup Finals.

Onderzoeksvragen

Vanaf september is de eerste landelijke drone race competitie tussen leerlingen op middelbare scholen in Nederland een feit. Met ruim 1.000 leerlingen uit verschillende provincies door het land die aan de slag gaan met ontwerpopdrachten in de klas. In deze opdrachten wordt mini drones aangepast en obstakels gebouwd, aan de hand van Design Thinking. Reguliere scholen (vmbo, havo/vwo) en Technasia (havo/vwo) doen mee. Van brugklassers tot vierde klassen. Opdracht-gever is Sem van Geffen van Stichting FutureSkillz. Er wordt in dit eerste seizoen van de Drone Cup Finals onderzoek gedaan in een aantal klassen en met name naar begeleidende docenten: Waar lopen zij aan bij het stimuleren van creativiteit? Hoe geven zij feedback? Waar is (latent) behoefte aan professionalisering bij de begeleidende docenten?

Onderzoeksaanpak

Het doel van de Drone Cup Finals is om creatief denken en samenwerken te trainen. Een ander belangrijk doel is om VO leerlingen in de leeftijd van 12 tot 16 jaar enthousiast(er) te maken voor het vakdomein techniek. Een pilotteam van FutureSkillz is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Drone Cup Finals. Vanuit het pilotteam ligt er een onderzoeksopdracht. In samenwerking met de Radboud Docenten Academie van de Radboud Universiteit Nijmegen en in lijn met hun lopende onderzoeksprogramma Cultivating Creativity In Education - Interactions Between Teaching And Learning zal dit onderzoek worden uitgevoerd, met de volgende opbouw:

  • Nul-meting bij leerlingen (gestandaardiseerde vragenlijst) t.a.v. creativiteit
  • Gesprek met begeleidende docent in de klas over de aanleiding om aan de Drone Cup Finals mee te doen, verwachtingen, eerdere ervaringen etc.
  • Observaties in de klas van feedback die de begeleidende docent geeft bij een specifieke groep leerlingen (feedback en interventies worden bijgehouden en beschreven)
  • Interviews met de docent, de leerlingen en eventueel een gezamenlijke sessie, waarbij er wordt teruggeblikt op de gegeven/ontvangen feedback en interventies
  • Beoordeling van de producten die door de leerlingen zijn gemaakt (aan de hand van vastgestelde criteria uit literatuur)

Aan de hand van deze eerste ronde worden er aan de docent concrete tips meegegeven voor een tweede ronde, waarin stap 3 en 4 worden herhaald. Looptijd van het onderzoek is drie maanden, met start van dataverzameling uiterlijk begin november op een aantal deelnemende Technasium scholen in Nederland. De dataverzameling is uiterlijk eind februari afgerond.

"Wat hebben scholen en docenten nodig?"

Resultaten

In het voorjaar van 2018 verwachten wij resultaten van dit onderzoek te kunnen presenteren. Op basis van verkregen inzichten in de behoeften van leerlingen en docenten kunnen wij zien waar (mogelijke) professionaliseringsbehoefte in scholen ligt en hoe wij hier in kunnen ondersteunen.

Onderzoekers gevraagd

Volg je een Master Onderwijskunde of aanverwante opleiding en zou je ons willen helpen met dit onderzoek? Neem dan contact op met Sem van Geffen.

18 februari 2020

Perform Roms Internet browser Meant for Manufacturers DS and Nintendo wii Video games Free of charge

Many people ask yourself whether it is really feasible to experience the Manufacturers RANGE OF MOTION games because of their Nintendo DS or perhaps Wii. On […]
15 oktober 2019

Finest Video game titles Roms – Which is the very best Totally free DS Range of motion Download Internet site?

As you may know, there are lots of free DS ROMs available on the net today. Actually people is going to believe they are the very […]
28 september 2019

Play Roms Browser Online games

COMPUTER Roms are the best method to try out arcade, system and SONY PSP games on your computer. But , many players still find it hard […]
15 september 2019

Root Elements In Cougar Dating – An Update

If you are planning currently a cougar, you will notice that there are plenty of websites designed for precisely the same. This is to get expected […]