parallax background

Onderzoeksopdracht: creatief denken bevorderen

Tijd voor onderzoek!

Wat hebben docenten nodig om creatief denken in de klas te bevorderen? Dit schooljaar gaan we met de Radboud Universiteit hier onderzoek naar doen in de Drone Cup Finals.

Onderzoeksvragen

Vanaf september is de eerste landelijke drone race competitie tussen leerlingen op middelbare scholen in Nederland een feit. Met ruim 1.000 leerlingen uit verschillende provincies door het land die aan de slag gaan met ontwerpopdrachten in de klas. In deze opdrachten wordt mini drones aangepast en obstakels gebouwd, aan de hand van Design Thinking. Reguliere scholen (vmbo, havo/vwo) en Technasia (havo/vwo) doen mee. Van brugklassers tot vierde klassen. Opdracht-gever is Sem van Geffen van Stichting FutureSkillz. Er wordt in dit eerste seizoen van de Drone Cup Finals onderzoek gedaan in een aantal klassen en met name naar begeleidende docenten: Waar lopen zij aan bij het stimuleren van creativiteit? Hoe geven zij feedback? Waar is (latent) behoefte aan professionalisering bij de begeleidende docenten?

Onderzoeksaanpak

Het doel van de Drone Cup Finals is om creatief denken en samenwerken te trainen. Een ander belangrijk doel is om VO leerlingen in de leeftijd van 12 tot 16 jaar enthousiast(er) te maken voor het vakdomein techniek. Een pilotteam van FutureSkillz is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Drone Cup Finals. Vanuit het pilotteam ligt er een onderzoeksopdracht. In samenwerking met de Radboud Docenten Academie van de Radboud Universiteit Nijmegen en in lijn met hun lopende onderzoeksprogramma Cultivating Creativity In Education - Interactions Between Teaching And Learning zal dit onderzoek worden uitgevoerd, met de volgende opbouw:

  • Nul-meting bij leerlingen (gestandaardiseerde vragenlijst) t.a.v. creativiteit
  • Gesprek met begeleidende docent in de klas over de aanleiding om aan de Drone Cup Finals mee te doen, verwachtingen, eerdere ervaringen etc.
  • Observaties in de klas van feedback die de begeleidende docent geeft bij een specifieke groep leerlingen (feedback en interventies worden bijgehouden en beschreven)
  • Interviews met de docent, de leerlingen en eventueel een gezamenlijke sessie, waarbij er wordt teruggeblikt op de gegeven/ontvangen feedback en interventies
  • Beoordeling van de producten die door de leerlingen zijn gemaakt (aan de hand van vastgestelde criteria uit literatuur)

Aan de hand van deze eerste ronde worden er aan de docent concrete tips meegegeven voor een tweede ronde, waarin stap 3 en 4 worden herhaald. Looptijd van het onderzoek is drie maanden, met start van dataverzameling uiterlijk begin november op een aantal deelnemende Technasium scholen in Nederland. De dataverzameling is uiterlijk eind februari afgerond.

"Wat hebben scholen en docenten nodig?"

Resultaten

In het voorjaar van 2018 verwachten wij resultaten van dit onderzoek te kunnen presenteren. Op basis van verkregen inzichten in de behoeften van leerlingen en docenten kunnen wij zien waar (mogelijke) professionaliseringsbehoefte in scholen ligt en hoe wij hier in kunnen ondersteunen.

Onderzoekers gevraagd

Volg je een Master Onderwijskunde of aanverwante opleiding en zou je ons willen helpen met dit onderzoek? Neem dan contact op met Sem van Geffen.

27 april 2018

Wegwijzer op weg naar de finale

Leerlingen van groep 5 en 6 leren met en van elkaar in de Drone Cup, op weg naar het kampioenschap.
26 april 2018

Hackathon Luchtvaarttechniek

In aanloop naar de landelijke finale van de Drone Cup Final was er een hackathon voor studenten ROC Tilburg in Ontdekstation 013 om drone race obstakels te bouwen.
29 november 2017

Drone Cup Friesland met Design Thinking

In de Drone Cup zit Design Thinking als ontwerpaanpak. Deze aanpak hebben wij onlangs uitgevoerd op basisscholen in Friesland.
5 oktober 2017

Beoordelen van creatief denken: hoe?

Als je creatief denken wilt gaan beoordelen, dan kun je kiezen uit drie aanpakken die in deze blog worden uitgelegd.