parallax background

De ‘shitlist’ of waarom creatief denken belangrijk is

AI is disruptief, veel banen verdwijnen

De 21st Century Skills zijn regelmatig in het nieuws. Vaak negatief. Ook creatief denken. Maar de urgentie van creativiteit wordt onderbouwd door onderzoek naar banen die door automatisering (lees: AI) gaan verdwijnen. Zorg dat je deze 'shitlist' hebt gezien!

Kennis of vaardigheden?

Discussie over wat het onderwijs jonge mensen moet leren is van alle tijden. Net als de strijd tussen cognitivisten en sociaal constructivisten. De ene groep focust zich op het effectief opslaan van het geleerde in het geheugen en de andere groep benadrukt het belang van samen leren en het leerproces in de leeromgeving an sich. Beide psychologische leerstromingen zijn relevant om het leren van kinderen en pubers gestalte te geven. Uitgangspunten zijn het aanleren van een solide kennisbasis met een aantal extra (specifieke en generieke) vaardigheden.

Urgentie voor creatief denken

De economie draait op volle toeren en de werkloosheid in Nederland daalt. Hoewel (disruptieve) technologie steeds nadrukkelijker in het dagelijks leven aanwezig is, blijft er verwondering over 21st Century Skills bestaan. Ze zijn toch niet nieuw en ook erg vaag? Aan creatief denken hangt bovendien een geur van 'lekker knutselen' en ongericht bezig zijn. Maar niets is minder waar. Gezaghebbende wetenschappers verwachten een top-effect van robotica en kunstmatige intelligentie over vijf tot tien jaar. Het zal nieuwe, soms nog onbekende banen of taken opleveren, maar zeker veel minder dan dat er banen door overbodig worden. Waar wij als mensen ons straks nog van intelligente machines kunnen onderscheiden zijn onze creativiteit en empathisch vermogen.

De 'shitlist'

Het disruptieve karakter van AI en de noodzaak om creatief denken in het onderwijs structureel te trainen wordt duidelijk in het artikel 'De shitlist: welke diploma's leiden recht naar een werkloosheidsuitkering?' Adviesbureau Deloitte heeft berekend dat 300.000 Nederlandse studenten een opleiding volgen die geen kans (meer) op werk biedt. In het artikel, gratis te lezen als u via Blendle een account aanmaakt, wordt een link naar de zogenaamde shitlist gegeven. Een lijst met honderden beroepen die geordend zijn op de kans om door intelligente machines te worden overgenomen.

Bekijk hier de lijst (Frey & Osborne, 2013) en trek uw conclusies. Nota bene: De lijst staat in de bijlage van het artikel.

Onze conclusies

Op basis van dit onderzoek denken wij dat beroepen waarin sterk om creatief denken wordt gevraagd minder vatbaar zijn voor automatisering (lees: overname van menselijk werk door intelligente machines). Creatief denken is een vaardigheid die ontwikkeld moet worden bij jonge mensen. In het onderwijs. Daar zitten immers de medewerkers van de toekomst. Creatief denken is uiteraard geen garantie op een toekomstige baan. Het is enkel een vaardigheid waarmee we ons kunnen en wellicht ook moeten onderscheiden in toekomstige broodwinning.

"Leerlijnen: geen ad-hoc activiteiten"

Leerlijnen

FutureSkillz vindt het belangrijk dat er op scholen leerlijnen ontstaan waarin het trainen van 21st Century Skills, waaronder creatief denken, worden geborgd door alle leerjaren heen en er een duidelijke pedagogisch-didactische opbouw in elke leerlijn zit. Hieraan werken wij graag mee.

Onderzoek

Naar creatief denken in de klas doen wij in samenwerking met de Radboud Universiteit onderzoek.

18 februari 2020

Perform Roms Internet browser Meant for Manufacturers DS and Nintendo wii Video games Free of charge

Many people ask yourself whether it is really feasible to experience the Manufacturers RANGE OF MOTION games because of their Nintendo DS or perhaps Wii. On […]
15 oktober 2019

Finest Video game titles Roms – Which is the very best Totally free DS Range of motion Download Internet site?

As you may know, there are lots of free DS ROMs available on the net today. Actually people is going to believe they are the very […]
28 september 2019

Play Roms Browser Online games

COMPUTER Roms are the best method to try out arcade, system and SONY PSP games on your computer. But , many players still find it hard […]
15 september 2019

Root Elements In Cougar Dating – An Update

If you are planning currently a cougar, you will notice that there are plenty of websites designed for precisely the same. This is to get expected […]